Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada
Üyelerimizden Haberler

YEGEM - Yenilenebilir Enerjileri Geliştirme ve Enformasyon Merkezi

Gelişen teknoloji ile birlikte artan enerji talebinin karşılanması için enerji üretiminin artırılması gerekmektedir. Bu talebin iklim değişikliği, sera gazı etkisi ile küresel ısınmaya sebep olan fosil kaynaklar ile karşılanması çevresel sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek her açıdan avantaj sağlayacaktır.

Yenilenebilir Enerjileri Geliştirme ve Enformasyon Merkezi (YEGEM) olarak; 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin  Kanun”  kapsamında tanımlanan hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını geliştirmek ve bu alanda yatırım yapmak isteyenlerin doğru yönlendirilmelerini sağlamak hedefini taşımaktayız.

Nüfusu 79 milyon olan ülkemizde her bir bireyin 1 kW’lık yenilenebilir enerji yatırımı yapması durumunda 79.000 MW kurulu gücümüzün daha olacağı, halihazırda kurulu gücün 79.248 MW olduğu göz önüne alındığında yenilenebilir enerjiye ne kadar önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Yenilenebilir Enerjiler konusunda yatırımcıları ve sektör bileşenlerini doğru yönlendirmek hedefiyle tüm paydaşların hizmetine sunulan bir platform oluşturarak siz değerli paydaşları bu platformda yer almaya ve sürdürülebilir bir kalkınma için herkesi yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaya davet ediyoruz.

 

Yenilenebilir Enerjiler Çözüm Ortakları

Yenilenebilir enerji adına her şey...
Farkımız, çeyrek asırlık tecrübemiz, konularında etkili ve yetkin çalışanlarımız, planlı, iş odaklı ve zamanında verdiğimiz hizmettir.


Çözüm Ortakları

Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2020 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi