Kaynakta ve hizmette çeşitlilik…

Enerji sektörünün farklı segmentlerinde öncü hizmet sağlayıcılardan biri olan Zorlu Enerji Grubu'nun temelleri 1993 yılına dayanmaktadır. 

Zorlu Enerji Grubu,
• Elektrik üretimi ve satışı, 
• Doğal gaz ticareti ve dağıtımı, 
• Enerji santrallerinin projelendirme aşamasını da kapsayacak şekilde "anahtar teslimi" olarak inşası,
• Enerji santrallerinin uzun süreli bakım-işletim hizmetlerinin sunulması ana başlıklarında özetlenen ve katma değeri yüksek hizmetleri ile rekabetin yoğunlaştığı Türkiye enerji piyasasındaki güçlü konumunu pekiştirmektedir 

Yurt içinde 4 doğal gaz, 7 hidroelektrik santrali, 2 jeotermal ve 1 rüzgar santralinden oluşan yatırım portföyüyle toplam 745 megavatlık gücü olan Zorlu Enerji Grubu, serbest üretim şirketleri arasında sektörün önde gelen oyuncularından biridir. 

Elektrik üretimi ve ticaretinin yanında doğal gaz ticareti ve dağıtımı da yapan Grup, Trakya ve Gaziantep bölgelerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütmektedir. 

Zorlu Enerji Grubu, Türkiye dışında Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da enerji talebinin hızla arttığı ve liberalleşme sürecinin yaşandığı pazarlarda fırsatları değerlendirmek ve bölgesel bir güç konumuna gelmek hedefiyle faaliyet göstermektedir. Pakistan'daki 56,4 megavatlık rüzgar enerjisi santrali ile İsrail'de yüzde 25 hissesine sahip olduğu 840 MW kurulu güce sahip Dorad Doğal Gaz Çevrimiçi Santrali ile birlikte toplam 1.011 megavat kurulu güce sahip olan Grup, kurulduğu günden bu yana dengeli ve yükselen bir büyüme çizgisi izliyor. 

Zorlu Enerji Grubu, tüm yatırımlarında mevzuat ve uluslararası standartlara uymakta, faaliyetlerinin çevreye ve insan yaşamına olan olumsuz etkilerini en aza indirmek için var gücüyle çalışmaktadır. 

Zorlu Enerji Grubu, enerji üretirken aynı zamanda temiz bir dünya yaratmanın en önemli yolunun yenilenebilir ve yerel kaynakları kullanmak olduğunu düşünmektedir. Kurulduğu yıllarda %100 doğal gazdan elektrik üreten Zorlu Enerji Grubu'nun yurt içinde kurulu gücünün yaklaşık %46'sı, toplam kuruculu gücünün ise yüzde 39'u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Bu oranı yükseltme yönünde sürekli olarak kurumsal stratejiler geliştiren Grup, dünyanın geleceğine artan oranda katkıda bulunmaya kararlı, sorumluluk, sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik değerlerini iş yapış şeklinin temeline almaktadır.

Resimler

Zorlu Enerji - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi