Son yıllarda güneş enerjisi sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler yatırımcıların artan bir ivme ile güneşe yaklaşmasını sağladı. Yıldırımdan Korunma Merkezi olarak da solar sektöründe uzmanlığımız olan ani aşırı gerilim ve yıldırım korunma konusunda doğru ve standartlar çerçevesinde belirlenen sistemlerin güneş yatırımlarını riske atmadan uygulanması için çözümler geliştirmekteyiz. Çatı ve arazi kurulumlarının her ikisinde de yukarıda bahsedilen 4 sistemin entegrasyonu önemlidir. TSE EN 62305 standardı ışığında tüm PV uygulamalarında paneller ile ilgili saha alanı insan sağlığı ve elektriksel sistem güvenliği açısından koruma altına alınmalıdır. Yapılacak risk analizine göre PV sistem kurulumuna direk yıldırım çarpma riskleri göz önünde bulundurularak uygun yakalama ucu sistemi dizayn edilmelidir. Tesis ekipmanlarının yakınından geçecek yıldırım iletkeninin izolasyonlu (yıldırım darbesinde test edilmiş) iletken olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda kuplaj etkilerinden dolayı sistem zarar görebilir. Kullanılacak dış yıldırımlık sistem ekipmanları 100 kA yıldırım darbesi karşısında ilgili testlerden başarı ile geçmiş olmalıdırlar.

Resimler

YILKOMER (YILDIRIMDAN KORUNMA MERKEZİ) - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi