Gest Energy Güngör şirketler gurubunun enerji sektöründe faaliyet gösteren bir koludur. 20 yıldan fazla uluslararası tecrübeye sahip mühendisleri ile yenilenebilir enerji sektöründe faaliyete başlamıştır. GEST ENERGY olarak yüklendiğimiz misyon yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak temiz bir dünya ve enerji bağımsızlığımız ilkesi etrafında hem dünyamıza hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

GESTENERGY - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi