Küresel ısınma nedeni ile çevresel sorunların oldukça arttığı günümüzde işletmeler ve bireyler iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir bir strateji yaklaşımını benimseyerek hem fark yaratmakta hem de sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Rüzgar Danışmanlık;  yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, karbon yönetimi,  stratejik iklim danışmanlığı, karbon piyasasına yönelik proje geliştirme konularında hizmet vererek  müşterilerinin sürdürülebilir geleceğine hazır olmasını sağlamaktadır. Gerekli görüldüğünde bu konularda öncü uluslararası projelerde çalışan uzmanlar ile birlikte çalışılmaktadır. 

Rüzgar Danışmanlık - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi