MCE ALTERNATİF ENERJİ  1994 yılında kurulmuştur. Kurulduğundan  bugüne başta enerji sektörü olmak üzere 20 yıldır faaliyet göstermektedir. MCE ALTERNATİF  ENERJİ  2005 yılından itibaren  GUASCOR  ile Türkiye, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın bulunduğu ülkeleri kapsayan  tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalamıştır

 İspanya’da 1968  yılından  bu güne gaz motorları  üretimi    yapmakta  olan  GUASCORSA'nın ürettiği gaz  motorları,  doğalgaz, biyogaz, syngaz, çöpgaz,  çift  yakıtlı  ( dizel-  doğalgaz ) ve  dizel yakıtlar ile yüksek performans ile çalışabilmektedir. GUASCOR firması, 2010  yılında DRESSER-RAND bünyesine katılmıştır.

DRESSER-RAND / GUASCOR    gaz motorları, tüm Dünya’da enerji üretim santrallerinde, kojenerasyon / trijenerasyon tesislerinde, çöp sahalarında, biyogaz ve syngaz tesislerinde  verimleri  %90 ‘ları  geçen yüksek kaliteye ve teknolojiye  sahip motorlar sınıfında değerlendirilmektedir. 

MCE ALTERNATİF ENERJİ , 2005  yılından  beri  DRESSER-RAND / GUASCOR gaz motorları ile fabrikalar,  oteller ,hastaneler vb  işletmelerde  ve biyogaz tesislerinde kojenerasyon - trijenerasyon sistemleri kurmakta,  2011 yılından itibaren ise   %100  hayvan ( büyükbaş ve tavuk ) gübresinden, elektrik  üreten  tesislerin anahtar teslim kurulumu ve işletilmesini 

sağlamaktadır.

MCE ALTERNATİF ENERJİ A.Ş. - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi