İstanbul'da kurulu bulunan Kesikli Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere, kurumlara ve bireylere hukukun birçok alanında, talebe göre Türkçe veya İngilizce dillerinde hukuki hizmet sunmakta olan dinamik bir hukuk bürosudur. Kesikli, küçük çaplı teşebbüslerden, dev bütçeli endüstriyel yatırımlara kadar her ölçekte girişimin, yatırımın ve ticari ilişkinin hukuki altyapısının hazırlanması, hukuki risk analizinin yapılması, sözleşmelerin kurgulanması, yorumlanması, müzakeresi ve uygulanması aşamalarında müvekkillerini temsil etmekte, hukuki sözleşme yönetimi hizmetleri sağlamakta; hukuki ihtilafların çözümlenmesi sürecinde ise gerçek kişilere, şirketlere ve kurumlara uzlaştırıcı avukatlık hizmetlerinin yanı sıra tahkim, uluslararası tahkim ve dava yargılamalarında vekillik hizmetleri sunmaktadır. Hukuk Büromuzun faaliyet gösterdiği alanların başında Enerji Hukuku, Ticaret Uluslararası Ticaret Hukuku, İnşaat Gayrimenkul Hukuku gelmektedir. Kesikli Hukuk Bürosu, Enerji (Doğal Gaz, Elektrik, Petrol) ve Telekomünikasyon gibi düzenlemeye tabi piyasalarda faaliyet gösteren piyasa oyuncularının mevzuat ve regülasyonlar hakkında bilgilendirilmesinde, özel ve kamu ihale şartnamelerinin yorumlanmasında, ihale dokümanlarının hazırlanmasında, ihalelere ilişkin hukuki risk analizinin yapılmasında, ilgili idari sözleşmeler ile özel hukuk sözleşmelerinin hazırlanmasında ve müzakeresinde aktif rol üstlenerek müvekkillerine üstün kalitede hizmet vermektedir.

Kesikli Hukuk Bürosu - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi