15 yılı aşkın deneyimimizle, uluslararası teknoloji ve servis şirketlerini yeni pazarlarda pazar penetrasyonu ve sürdürülebilir büyüme amacı ile yeni müşteriler ve projelerle bir araya getiriyoruz.

Şu anda atık ısı, jeotermal ve biyokütle sektörlerinde kendi ORC sistemlerini üreten bir İtalyan şirketi olan Exergy ORC ile birlikte çalışıyoruz.

Ayrıca Exergy ORC'nin bir yan kuruluşu olan Sebigas'ın anahtar teslim biogaz çözümlerini de yatırımcılara sunuyoruz.

Doğal gaz boru hatları ve elektrik santrallerindeki verimliliği artırmaya yönelik yenilikçi soğutma sistemleri üreten Amerikan şirketi Everest Sciences ile yatırımcılara farklı çözümler sunuyoruz.

Calterra Energy - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi