Gaziantep merkezli grubumuz (BEDİR) markası ile gıda, inşaat ve taşımacılık alanındaki başarılarını bölgenin gelişen sanayisi ile birlikte farklı bir sanayi üretimi için, araştırmalar yapmış, bölgede önemli bir ihtiyaç olan sıcak daldırma galvaniz tesisini 40.000 m² alan üzerinde, 10.000 m² kapalı alanıyla devreye almıştır. Tesisimiz yüksek üre­tim kapasitesiyle birlikte kalite standartlarını da göz önüne alarak, çevreye duyarlı, TSE, İSO-9001, ISO-14001 ve OHSAS-18001 kalite güvence siste­mi ile belgelendirmiş ve yetişmiş uzman kadrosu ile BDR Galvaniz ve Metal markası ile önemli bir yatırıma imza atmıştır.

Üretim Gamında:

·         Enerji İletim Hatları,

·         Enerji Nakil Hatları,

·         Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Müşterek Şehir Şebekesi Dağıtım Hattı direkleri,

·         Telekomünikas­yon kuleleri (Radyo-Link, GSM, Anten)

·         Trafo, Şalt Sahası Ve İndirici Merkezi Çelik Konstrüksiyonları

·         Fotovoltanik (Solar Enerji) Taşıyıcı Yapı Sistemleri

·         Muhtelif Endüstriyel Çelik Konstrüksiyonlar,

·         Yol, Projektör ve Yüksek Aydınlatma direkleri, Stadyum, Bayrak ve Reklam    

          Direkleri,

·         Her Türlü Boru Direkler,

·         Profil ve saç levhaların projelendirilmesi,

·         Endüstriyel Tesis ta­sarım ve imalatı bulunmaktadır.

Tüm bu imalatlar; ASTM A123, ISO EN 1461 uluslararası standart­larına göre “sıcak daldırma galvaniz” ile kaplama yapılmaktadır.

Diğer sektörlerde de aldığı işleri zamanında ta­mamlaması, kalitesi ve uygun fiyatları ile tanım­lanmaktadır.

Bunlar Grubumuzun Mali ve teknik gücü, De­neyimli ve vasıflı kadrosu ve bunların hepsinin üzerinde Yönetim Kadrosunun koyduğu “en iyisini başarma” olarak özetleyen çalışma prensibi sa­yesinde başarılmaktadır.

BDR Galvaniz ve Metal Sanayi bu hedefe müş­teri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak ürün ve hizmet kalitesini geliştirecek, alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirmeyi temin edecek ve markasını TÜRKİYE’ de ve dış pazarda tüm çalı­şanlarının katkısıyla tanınır ve güvenilir bir hale getirecek, başarılı bir grafikte hedefine ulaşmaya devam edecektir.

BDR GALVANİZ DEM.ÇEL.ENER.VE İNŞ. SAN. A.Ş. - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi