Son 40 yılda turbo şarjlar motor verimliliğini arttırmak için nasıl standart bir özellik haline geldiyse, Triogen de ORC güç üretimini yanma motorlarının ortak bir bileşeni haline getirmeyi hedeflemektedir; buna ek olarak, yerel katı biyokütle bazlı Kombine Isı ve Enerji (Kombine Isı ve Enerji) üretimini sağlıyoruz.

Merkezi olmayan enerji santralleri düşük karbon ekonomisi oluşturmada kilit bir role sahiptir, çünkü bu sistemler çok verimlidir ve yerel enerji kaynaklarını (biyogaz, biyokütle, çöp gazı, maden gazı vb.) elektriğe ve yerel ölçekte ihtiyaç duyulan ısıya dönüştürebilir. Organik Rankine Çevrimi teknolojisi (ORC) daha küçük enerji santrallerinin verimliliğini arttırmayı sağlar: bu teknoloji son 150 yıldır geleneksel enerji santrallerinde kullanılan geleneksel su buharı çevrimine dayanır. Sıvı olarak su yerine organik bir ortam kullanılması sayesinde, ORC tesisleri su buharı bazlı çevrime göre küçük ölçekli sistemlerde çok daha fazla verim sağlar. ORC, elektrik ve ısıya yönelik talep profilini karşılamak amacıyla temel yük enerji üretimine olanak verir.

Triogen doğrudan buharlaşmayı kullanır, diğer ORC’lerdeki gibi ara yağ veya su çevriminin kullanılmasına gerek yoktur. Böylece, karmaşıklık ve maliyetler düşer.

Tek bir mil üzerinde türbin jeneratörle birleştirildiğinde, conta veya dişli kutularına ihtiyaç kalmaz; bu özellik sistemin dayanıklılığını arttırır.

Triogen ORC’ler kompakt ve modüler olduğundan, mevcut ısıyı kullanacak şekilde birleştirilebilir

TRIOGEN - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi