HERDEM Avukatlık çoğunluğu yabancı olmak üzere özellikle enerji finansman hukuku üzerine hizmetler vermektedir. Büro kurucusu Av. Şafak Herdem aynı zamanda Uluslararası Barolar Birliği Enerji Komisyonunda resmi olarak Power Law Officer görevini yürütmekle, OECD vb. uluslararası birçok kurumda enerji finansmanı üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Çalışma Grubumuz müvekkillerimizin idari, mevzuatsal, enerji ticaretine yönelik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılandırılmıştır. Çalışma Grubumuz enerji finansman projelerine özel alt bir çalışma gurubu bulundurmakla enerji, tabii kaynaklar ve çevre projelerine ilişkin olarak yalnızca ülkemizdeki değil yurtdışındaki projeler kapsamında da yabancı müvekkillerimize hizmet vermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Çalışma Grubumuz enerji uygulamaları genelinde elektrik üretim, dağıtım, iletim, ticaret, lisanslama, arazi tahsis, kamulaştırma, petrol arama, satış, ithalat, ihracat faaliyetleri, madencilik faaliyetlerine ve yine enerji finansmanına ilişkin çeşitli yatırımcı gruplarına da proje ve finans uzmanlarımız desteği ile danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Detaylı Bilgi İçin:   energy@herdem.av.tr

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Çalışma Grubu Hizmetlerimiz

·        Madencilik

·        Jeotermal enerji

·        Petrol ve Doğalgaz

·        Yenilenebilir enerji

·        Kamulaştırma

HERDEM Avukatlık - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi