EDB Enerji Danışmanlık, elektrik enerjisi sektörüne ilişkin deneyim ve bilgi birikimini piyasa katılımcılarıyla paylaşmak ve bu yolla rekabete dayalı serbest piyasa oluşumunda özel sektörün etkinliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana temel ilkelerinden taviz vermeden çalışan EDB, giderek genişleyerek çeşitlenen hizmet alanlarıyla müşterilerine güvenilir ve stratejik rehberlik hizmeti sağlamaktan büyük kıvanç duymaktadır.

EDB Enerji Danışmanlık Ltd. - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi