Dünya ölçeğinde dikkate alınan sorunların başında gelen; doğal kaynakların hızlı  tüketilmesi ve küresel ısınma insanoğlunu alternatif teknolojileri aramaya, araştırmaya ve geliştirmeye yönlendirmektedir. Bu noktada; doğayla bütünleşik çözümler sunan "sürdürülebilir gelişim" modelleri büyük bir zorunluluk olarak belirmiş, üretimin hemen her alanında var olmaya başlamıştır. Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Geri Dönüşüm Uygulamaları; bu model içerisinde belirmiş en önemli bileşenlerin başında gelmektedir.

Küresel bakış açısından çevresel ve sosyal bir zorunluluk olarak beliren "Sürdürülebilir Gelişim" modelleri, ülkemiz genelinde aynı zamanda çok önemli bir ekonomik etki alanına sahiptir. Kurulu elektrik üretim gücünün %60'ı, neredeyse tamamını ithal ettiğimiz doğalgaz santrallerinden, ibaret ülkemiz; stratejik ve ekonomik olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına ivedilikle ihtiyaç duymaktadır.

Yerel ve Global ölçeklerdeki bu gelişmelerin günümüz Türkiyesini getirdiği süreçte; Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Üretimi konularında, kuruluş tarihi olan 2012 yılından itibaren projeler üreten ve yatırımlar üstlenen grubumuz, sektörün önemli bileşenlerinden biri olarak; ana ilke olarak belirlediği, insana ve bilgiye yatırım esası uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir.

Malatya, Sivas, Amasya, Erbaa katı atık depolama sahalarında yürüttüğü projeler ile bölgesel bir ilk olma özelliği taşıyan grubumuz, 50'nin üzerinde personeli bünyesinde barındırmakta, yerel sanayinin kalkınması noktasında ARGE ve Mühendislik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir.

DOĞUSTAR ELEKTRİK ÜRETİM  A.Ş - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi