Yenidoğan Enerji, Güneş enerjisinden buhar, elektrik ve buz üretilebilecek sistemler kuran ve kendi tesislerinde ürettiği tüm sistemler için gerekli yasal belgeleri almış bir enerji üretim firmasıdır.

Yenidoğan Enerji Sistemleri - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2018 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi