Peak Yenilenebilir Enerji Teknolojileri A.Ş. çevreci, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ve enerji tasarrufları konusunda faaliyet göstermek ve bu konuda ucuz ve temiz enerjide dünyada bir devrim olan yeni teknolojilerin ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir.  Fosil yakıtların neden olduğu global kirlenme ve bundan kaynaklı doğa tahribatları, dünyamızı her geçen yıl yaşanamaz bir gezegene dönüştürmektedir.  

Çocuklarımıza ve gelecek kuşaklarımıza temiz bir dünya bırakmak için, öncelikle çevre duyarlılığına sahip olmak gerekmektedir. Gezegenimizin kirlenmesinde en büyük etken olan fosil yakıtlardan mümkün olduğunca uzaklaşıp,  çevreci ve yenilenebilir temiz enerjiyle hem enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak, hem de ucuz enerji kaynağını halkın kendisine sunarak, kendi enerjisini kendisinin üretmesini, dolayısı ile enerjide bağımsızlığını sağlamaktır.

Hem bireysel kullanım, hem yatırım amaçlı, hem de sanayinin kendi ihtiyacına cevap verebilecek çok yönlü ve büyüklükteki enerji çözümlerimizle, enerjide bir devrim sağladığımız gibi, bu çözümlerin her kesim için en cazip olanı ise, var olan tüm enerji sistemlerinden çok çok daha ucuz olmasıdır.

PEAK YENILENEBILIR ENERJI A.S. - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi