Biomas, özde biyolojik kaynaklı artık maddelerin tümünü kapsar. Her türlü artık madde kar­bon içermekte, yakılınca enerji vermektedir. Ağaç, bitki, insan ve hayvan dışkısı, tahıl sapı, su yosunu gibi artık maddeler, önemli miktarlarda enerjiye sa­hiptir. Çevreyi kirleten atıklar yakılarak, hem çevre temizlenebilmekte, hem de enerji (ısı ve elektrik) el­de edilebilmektedir.

Biomas, yapısı itibarıyla katı, sıvı ya da gaz formu içinde olabilmektedir. Her 3 formun kaynağın kökeni ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.
Biomas bazı kaynaklarda biokütle olarak da tanımlanmakta böylece de belli bir hacme sahip olduğu gözler önüne serilmektedir. Bilindiği gibi bu kütlenin temelinde yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucunda ortaya çıkan organik madde kaynakları yer almaktadır. Biyokütle, kolay elde edilen bir enerji kaynağı olmakla birlikte ülkemiz gibi tarımın ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ülkelerde büyük önem taşımaktadır. Türkiye, bu konuyla bağlantılı olarak bioması bugüne kadar sadece ısınma kaynağı olarak kullanmıştır. Oysaki bu kaynağın belli bir çevrim içinde yüksek enerji verimliliğinde sağlamasını düşünerek yeni yapıların devreye sokulmasını gerektiren işlemlere mutlaka geçilmesi lazımdır. Yenilenebilir kaynaklar içinde yer alan biomas kaynaklarının en büyük teknik potansiyel ve çevre dostu özelliklere sahip kılınarak kullanılması önemlidir.

BEMKA Enerji A.Ş. - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi