TÜRKOTED (TÜRKİYE KOJENERASYON VE TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ) Dünyanın en gelişmiş birleşik ısı ve güç üretimi teknolojisi olan KOJENERASYON (Birleşik-Isı/Güç) ve TEMİZ ENERJİ (Rüzgar, Güneş, Akarsu, Çöp gazı, Jeotermal, Biyokütle, Sıvı Biyoyakıt, Biyogaz ve Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda tarifi yapılan benzeri enerji üretim teknolojileri) teknolojilerinin;yaygın ve etkin şekilde kullanımın sağlamak amacıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:  Kojenerasyonun ülkemiz çapında tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,   Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri uygulamalarının bilimsel bir disiplin içinde yapılması yolunda çalışarak Devlet’in yetkili kuruluşlarına öneriler götürmek,  Yatırımcılar, kullanıcılar, müteahhitler, ekipman ve malzeme imalatçıları Enerji Düzenleme Kurulu veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda barış ve uzlaşmaya katkıda bulunacak girişim ve önerilerde bulunmak,  Sektörde çalışanları dünyada KOJENERASYON ve TEMİZ ENERJİ teknolojilerindeki gelişmelerden haberdar etmek, iletişimi ve bilgi akımını arttırmak,  Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojilerinin uygulamalarını teşvik etmek, kolaylaştırma ve yaygınlaştırma yolunda gerekirse yasal altyapının hazırlanmasına katkı veya destek sağlamak,  Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri uygulamalarında (dizayn, inşaat, deneme işletmesi ve ticari işletme, bakım, revizyon, yedek parça) karşılaştıkları sorunların çözümüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, EPDK, BOTAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, Bölgesel Dağıtım Şirketleri, MTA , EİE ve dengi kuruluşlar nezdinde görüşme ve yazışmalarla yardımcı olmak, katkı ve destekte bulunmak.

TÜRKOTED - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi