Gelişen teknoloji ile birlikte artan enerji talebinin karşılanması için enerji üretiminin artırılması gerekmektedir. Bugün dünyada fosil kaynaklara dayalı enerji üretiminin artması çevresel sorunlara neden olmakta her geçen gün iklim değişikliklerine, sera gazı etkisi ile küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek her açıdan avantaj sağlayacaktır.

 Green Energy ORC "ısıdan gelen güç" sloganıyla çıktığı yolda atık ısıdan enerji üretmek başta olmak üzere Yenilenebilir Enerji yatırımlarına yön vererek ülkemize yatırım yapmak için yola çıkmıştır.

Green Energy ORC - Yenilenebilir Enerjiler adına her şey burada

yegem.com
"Yenilenebilir enerji adına her şey..."

Copyright © 2013 - 2019 Yenilenebilir Enerji Geliştirme Merkezi